Mogelijk datalek bij RICOH IMAGING

De volgende kennisgeving is bedoeld om mensen op de hoogte te brengen die sinds 2017 of eerder bij ons hebben ingelogd:

Vanwege een datalek bij onze internetprovider is er mogelijk een verouderde back-up van de inloggegevens uit 2017 in versleutelde vorm beschikbaar gemaakt aan derden.

Of er ook een acuut risico op misbruik is, kan niet gemakkelijk worden vastgesteld, aangezien de betreffende gegevens niet in gewone tekst maar in versleutelde vorm voorkwamen, en evenmin enige verwijzingen naar onze website of ons bedrijf bevatten.

Toch moeten alle gebruikers alert zijn op e-mails die persoonlijk aan u zijn gericht en een concrete verwijzing naar de inloggegevens bevatten die zijn gebruikt voor onze website en waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd om een "reset", een "accountverificatie" of iets dergelijks. Gebruikers wordt uitdrukkelijk afgeraden te reageren op dergelijke verzoeken. Dit is met name van toepassing als u ondanks de gebruikelijke beveiligingsaanbevelingen voor verschillende websites dezelfde inlogbestanden hebt gebruikt.

Als preventieve maatregel raden we doorgaans aan uw inloggegevens te wijzigen.

Eventuele vragen met betrekking tot deze kennisgeving kunt u uitsluitend richten aan het volgende e-mailadres: info at eu dot ricoh-imaging dot com

Met vriendelijke groet, RICOH IMAGING 

naar boven